wędka elektryczna wędka do połowu ryb wędkarstwo rybactwo rybołówstwo rybak kontakt
Home page

Czym jest wędka elektryczna?

Jak łowić?

Wędka elektryczna - SAMUS725M

Wędka elektryczna - SAMUS300

Instrukcje

Film i zdjęcia

Kontakt

Linki


wędka elektryczna
Poradnik WĘDKA ELEKTRYCZNA SAMUS725G (0,9 MB)

 

 agregaty prądotwórcze

Instrukcja obsługi wędki elektrycznej

Funkcje wędki elektrycznej SAMUS700 będą opisane poniżej:


Kiedy wędka elektryczna jest podłączona do zasilania to wchodzi w stan gotowości do wprowadzenia hasła, bez którego łowienie nie jest możliwe. Koniecznym jest zamiast zer wstawienie 6 cyfrowego hasła. Dokonuje się tego przez przyciski w górę i w dół. Przechodzenie do kolejnej cyfry następuje przez naciśnięcie przycisku IND . Przejścia następują w cyklu od lewej do prawej strony. Następnie przyciskamy klawisz MOD. Jeżeli zrobiłeś to źle urządzenie pozostanie w tym samym stanie. Gdy zrobisz to poprawnie wędka elektryczna będzie otwarta i możesz przejść do podstawowych funkcji.

Podstawowe funkcje wędki elektrycznej SAMUS700Lewa strona                           Prawa strona


Lewa strona                           Prawa stronaOd tej chwili wyświetlacz będzie rozdzielony na dwie części - lewą i prawą. Na lewej mamy częstość ( Hz ) i długość impulsu ( milisekundy ). Wybór jest dokonywany przez przycisk MOD. Te parametry mogą być ustawiane przez przyciski w górę i w dół. Kiedy wędka elektryczna jest włączona częstość (Hz) jest ustawiona w poziomie optimum a długość impulsu na minimum. Te ustawienia będą zachowane w każdym przypadku: w przypadku naciskania przycisku IND, podczas automatycznej pracy ochrony przed przeładowaniem albo gdy lewa strona pokazuje dla przykładu ogólny czas pracy wędki elektrycznej w Ampero-godzinach dla wszystkich połowów.Prawa strona panelu służy do kontrolowania parametrów wędki elektrycznej . Przechodzenie od jednego parametru do drugiego dokonuje się przez naciskanie guzika IND .

1 ) Pierwsza funkcja :P - MOC ( waty ). Kiedy przycisk sterowania nie jest wciśnięty ( START ) zużywana moc pozostaje w trybie jałowym. Kiedy przycisk START jest wciśnięty moc wyjściowa będzie ukazywać się na panelu po prawej stronie.

2 ) Druga funkcjaJ - zużywany prąd przez wędkę elektryczną ( Ampery ) . Po kropce możemy zobaczyć dziesiętne Ampera.

3 ) Trzecia funkcjaH - godziny - liczba zużywanych Ampero-godzin podczas łowienia. Jeżeli bateria była w pełni naładowana i podczas łowienia prądem została rozładowana, wtedy możemy zobaczyć realną pojemność w Amperogodzinach, które dana bateria posiada. Po kropce możemy zobaczyć dziesiętne Ampero-godzin.

4 ) Czwarta funkcjaCzas połowu prądem . Kiedy hasło jest wprowadzone zegar (czas) będzie automatycznie zliczany i ukazuje się natychmiast na wyświetlaczu. Dana funkcja nie jest oznaczona przez jakikolwiek symbol fizyczny i jest rozpoznawana przez migającą kropkę sekundnika.

5 ) Piąta funkcjaOgólny czas pracy wędki elektrycznej. Kiedy zasilanie jest wyłączane to wyświetlacz Ampero-godzin i czasu połowów elektrycznych jest zerowany. Jakkolwiek, podczas pracy urządzenia czasu dane są zachowywane i sumowane w pamięci. Lewa strona pokazuje liczbę Ampero-godzin a prawa strona pokazuje liczbę przepracowanych godzin.

6 ) Szósta funkcja

Przycisk LHT ( zaciemnienie ) jest zaprojektowany by wyłączać wyświetlacz ( zaciemniać ) gdy przycisk sterowania jest wyłączony. Przechodzenie do poprzedniego stanu odbywa się przez ponowne naciśnięcie guzika LHT. Kiedy zaciemnienie jest włączone wszystkie ustawienia będą nie zmienione jakkolwiek nie są one widoczne.


Dodatkowe funkcje

1 ) Ochrona przed przeładowaniem.Wędka elektryczna SAMUS700 posiada ochronę przed przeładowaniem, która chroni urządzenie od zniszczenia, i która włącza się gdy moc wyjściowa przewyższa 600 watów. Kiedy ochrona pracuje pokazuje się znak ( - - - - - - - - - ). Jako że w takim przypadku możliwe jest przegrzanie tranzystorów MOSFET przyrząd automatycznie blokuje się od dalszej pracy (w przypadku gdy naciskamy włącznik START). Ten czas jest konieczny dla ochłodzenia tranzystorów. W chwili blokowania wszystkie ustawienia utrzymują się bez wpływu na wyświetlacz. Po 5 sekundach symbol ( - - - - - - - - - ) znika i wędka elektryczna jest gotowa do dalszej pracy (łowienia).


Ostrzeżenie ! Należy być ostrożnym podczas pracy ochrony przed przeładowaniem!


Ochrona przed przeładowaniem pracuje tylko w bardzo krytycznych momentach, do których nie należy dopuszczać. Zaleca się szczególnie nie włączać i nie pracować na wysokich poziomach mocy ( ponad 400 watów ) ( nie jest to konieczne ). Ochrona włącza się również tam gdzie woda ma wysoką przewodność albo jest bardzo mocno zanieczyszczona, szczególnie jeżeli koncentracja soli w wodzie jest zróżnicowana. Niektóre rodzaje dna zbiorników wodnych mogą przewodzić prąd elektryczny bardzo silnie i ochrona przed przeładowaniem może zacząć pracować w momencie gdy podbierak dotyka dna w wodzie.

2 ) Wskaźnik rozładowania baterii. (Battery alarm)Gdy na wyświetlaczu pojawia się w środku migoczący znak ( - ) to znaczy, że napięcie baterii (Voltaż) zmniejszyło się poniżej dopuszczalnego poziom ( 10 , 3 V ) . Jeżeli ma to miejsce podczas gdy włącznik START jest wciskany to wówczas zaleca się obniżyć moc wyjściową ażeby móc cokolwiek dołowić przez jeszcze pewien czas . Jeżeli ( - ) świeci stale wtedy to powinno się zaprzestać łowienia i zmienić baterię lub naładować ponownie baterię .

Nie gwarantuje się właściwego działania wędki elektrycznej gdy bateria ma niższe napięcie niż 10 volt.


Dodatkowe uwagi i rady przy pracy z wędką elektryczną SAMUS700.

Uwaga ! Jeżeli zasilanie jest odłączone ( czy to przypadkiem czy świadomie) wtedy wyświetlacz jest resetowany i czas jest zerowany, podobnie wskazanie Ampero-godzin i jest wówczas konieczne ponowne wprowadzenie hasła aby przyrząd ponownie działał.

Podczas łowienia zaleca się pracować z widoczną funkcją P lub J ( prawa strona ) aby mieć kontrolę podczas łowienia nad mocą wyjściową. Dane parametry wzajemnie od siebie zależą i jest zalecane obserwować je od czasu do czasu . Na przykład dobre wyniki są uzyskiwane podczas łowienia na J=10-20 Amperach i F ( częstotliwości ) 40-50 Hz.

Przy pierwszym włączaniu spróbuj kontrolować ( ustawić ) parametry na trybie jałowym (OFF-START). Zużywany prąd nie powinien przewyższać 0 ,1 Ampera.

Jeżeli ryba tonie, pływa z dala na głębokiej wodzie albo odpływa od podbieraka, należy spróbować zmniejszyć moc wędki elektrycznej przez regulację długości impulsu (czasu trwania impulsu). Jeżeli to nie pomaga należy próbować zmniejszenia mocy przez regulację częstotliwości. Jeżeli ryba wyskakuje, robi koła w wodzie gdy płynie do podbieraka wtedy należy spróbować podnieść częstotliwość.